RD SULICE PRAHA VÝCHOD

Začátek prací 16. 3. 2014. Stavba předána investorovi dne 15.7. 2014.